CORRUPTOS INTACHABLES

08-11-2014 16:03

Según publica hoxe La Voz de Galicia, un portavoz do PP ao preguntarlle se levarán imputados nas súas listas, responde que “hai persoas imputadas con unha conducta persoal, política e profesional intachable” e en consecuencia ”estudiarán caso por caso”.

O PP acaba de descubrir unha nova especie, o corruptus intachabilis. Con ese baremo ético moi pocas persoas estarían no cárcere. Co a Pantoja estaríase a cometer unha inxusticia. Incluso algúns sicópatas asesinos teñen unha vida social intachable.

Aproveita o PP, nun acto de cinismo e hipocresía, á desesperada, que existe un dilema en certas capas sociais que establecen diferencias entre corrupción boa e mala. Mala a que beneficia a quén a practica e pón en perigo o benestar de todos, e boa aquela que se asemella unha especie de labor social de reparto caritativo e que, aparentemente, se trata dunha corrupción “blanda” que non conleva perxuicios a terceiros. O mesmo Baltar, exPresidente da Deputación de Ourense, seguindo este guión definese a si mesmo como cacique bo.

Este tipo de dilema está mais presente entre a poboación canto mais rural é esta, por que o “cacique bo” tén maior oportunidade de estar en contacto con mais cidadáns e adoptar un rol paternalista e amistoso que favorece a confusión ética entre o ben e o mal. Pujalte, deputado do PP no Congreso, “Voy a ser amigo de Rato haya hecho lo que haya hecho" ... ha recalcado que él es amigo de Rato y lo seguirá siendo ", que corrobora o anterior.

Dous exemplos, dos varios que existen, de resposta electoral ante candidatos corruptos. Alcalde do PP condeado por prevaricación e cohecho, inhabiliatdo por catro anos, unha vez finalizada a condea preséntase novamente como número un e obtén maioría absoluta. Alcalde tamén do PP, inhabilitado por prevaricación, inhabilitación por catro anos, pón á sua señora como cabeza de lista e obtén maioría absoluta. En ambos casos actuaban ante os cidadás como “caciques bos”. No segundo caso, a mais, o inhabilitado, alcalde dun concello de 1.500 habitantes, sen profesión coñecida, dá lugar a  pensar que todos os seus ingresos teñen que proceder da sua actividade política.

Tamén esto non tería explicación se non é pola confusión ética do votante entre o que é bo ou malo.

Ante esto hai que tomar medidas que, de unha vez por todas, erradiquen todo tipo de corrupto e corrupción.

Por unha parte facer unha labor didáctica de que a corrupción é toda mala. Non é certo que a corrupción caritativa non produce danos a terceiros. Toda corrupción produce danos a terceiros ben sexa por malversación de fondos que son de todos, bén por reparto de postos de traballo favorecendo a amigos en detrimento de outros contribuientes mellor preparados e que teñen dereito a ocupalos.

Hai que ser inflexibles con todo tipo de corrupción. Incluso, no mellor dos casos, esa corrupción “blanda”  acaba abrindo camiño a outra corrupción mais “dura”.

Como di o refrán, os moitos poucos acaban sumando moito. A permesividade xeneralizada acaba repercutindo seriamente nos orzamentos que nos afectan a todos en asuntos de primeira necesidade.

Por outra parte, queda patente, que a corrupción non pode erradicarse unicamente en base a boa vontade do votante e precisase de outras medidas adicionais.

A xusticia ha de ter un protagonismo de primeira liña, para combater a corrupción. Dar maior carácter de gravedade aos delitos políticos, aumentar as penas e incluso chegar a inhabilitación perpetua para os casos mais sangrantes. Ningun tipo de indulto para delitos políticos.

Dotar de mais medios á administración de xustiza e, alomenos temporalmente, establecer unha fiscalía e xuzgados, autonómicos, para irregularidades e delitos políticos, non dependente do poder político.

Obviamente, para poder introducir estas medidas, primeiro hai botar do poder aos corruptos e colaboracionistas, por que non é posible esperar que eles se fagan o harakiri.

Para esto non queda outro remedio que confiar na boa vontade dos votantes.