A lista oculta do PP

06-09-2016 19:05

Cando se mete una papeleta nunha urna estáselle a dar a confianza aos candidatos e a todo o que representan.

No caso particular do PP significa que, a parte dos candidatos, se está a convalidar o non cumprimento do seu programa e  a corrupción clientelar.

Cando se perdoan os malos comportamentos estase a conceder unha especie de indulto popular a todos os implicados en condutas ilegais ou non éticas.

Por iso, quen mete unha papeleta do PP, está depositando a súa confianza en dúas listas:

A lista electoral de candidatos e esta outra lista, que non precisa de autorización da Xunta electoral.

 

 

Se hai conciencia, como para non durmir de noite